Observació – Reflexió – Acció

Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així com a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. Alhora, ens proposem posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

Eixos d’intervenció

Què Fem?

Sensibilització

Diverses accions adaptades a les necessitats de les persones destinatàries, com ara tallers, intervencions a l’espai públic, xerrades, espais de trobada, etc.

Formació

Transmetre continguts i eines per entendre i gestionar la diversitat en un sentit ampli, a través de diverses modalitats formatives i emprant metodologies innovadores.

Assessorament

Dissenyem, executem o avaluem accions, projectes, programes o plans relacionats amb la diversitat en diversos contextos territorials o institucionals.

Dinamització Comunitària

Disseny i desenvolupament de processos orientats a sensibilitzar, formar, resoldre conflictes i/o promoure la convivència entre la ciutadania.

Recerca Aplicada

Dissenyar i desenvolupar estudis des d’un enfocament interdisciplinari i amb metodologies qualitatives, per tal de traduir-los en projectes i/o programes d’intervenció.

Gestió de Projectes

Col·laborem en la gestió de projectes impulsats per altres entitats amb les que compartim la mirada i els objectius.

Activitats destacades

Catàleg de formació

Cursos, tallers, tertúlies i activitats de carrer sobre diferents temàtiques.

Ciutats Defensores dels Drets Humans

Tallers als centres educatius a partir dels testimonis de defensores dels DDHH.

Assessorament Joventut

Incorporació de la perspectiva de gènere i inclusiva a les oficines joves de Catalunya.

Xarxa de Convivència Sant Boi

Procés de reflexió i creació per promoure la convivència als centres educatius.

Fem un Te?

Espai de diàleg sobre diversitat entre entitats de la Xarxa Barcelona Antirumors.

Stop Islamofòbia

Creació col·laborativa de materials contra la islamofòbia.

Projectes d’Aprenentatge Servei

Disseny, execució, coordinació i formació en projectes d’APS i servei comunitari.

Clown social

Accions de sensibilització sobre diversos temes des d’un humor crític i respectuós.

Diagnosi de gènere

Estudi per avaluar la perspectiva de gènere al si d’una organització.

Promoció i defensa dels drets LGTBI+

Planificació, assessorament, formació i accions de sensibilització.

Viure l'adopció en l'adolescència

Espai de diàleg per compartir experiències entre famílies i joves adoptats.

Vincles per la diversitat

Cicle de tallers per promoure una convivència positiva entre persones diverses.

Vull rebre informació de les vostres activitats!

Q

[caldera_form id=”CF5bb50e1d276b1″]