Plans Locals LGTBI+

En la línia del desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, a les polítiques locals, els darrers anys hem elaborat tres Plans Locals per la diversitat afectiva, sexual i de gènere als municipis de Molins de Rei, Sant Quirze del Vallés i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. A més, aquest curs 2020-2021 desenvoluparem 2 plans més, al municipi del Masnou i un altre a la comarca del Maresme. 

L’elaboració dels plans consisteix en un procés participatiu de diagnosi i de priorització d’objectius, en el que participen personal tècnic dels ens locals, així com representants del teixit associatiu del territori i ciutadania en general. Fruit de la feina compartida, elaborem un Pla d’Acció Local LGTBI+ consensuat que recull les línies d’acció prioritàries i les accions concretes a desenvolupar a mig termini per les àrees LGTBI dels ens locals, amb el suport de les entitats socials del territoris.