Equip

Rodrigo Prieto

Cofundador i Director de Continguts

Anna Berbel

Tècnica de formació

Elena Caballé

Cofundadora i Directora Tècnica

Ana Rial

Tècnica de formació

Sam Blàzquez

Coordinador de projectes i Gestor digital

Aina Huguet

Tècnica de suport a direcció

Col·laboradores

Cecilia Aldabalde

Patricia Fuentes

Elena González

Ivan Piredda

Blanca Baucells

Caterine Galaz

Desiré Rodrigo

Noé G. Montuenga

Griselda Lloret

Alba Rovira