Equip

Rodri

Rodrigo Prieto

Cofundador i Director de Continguts

Anna Berbel

Tècnica de formació

Elena Caballé

Cofundadora i Directora Tècnica

Sam Blàzquez

Tècnic de projectes i Gestor digital

Col·laboradores