Formació

Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat

Curs gestió de la diversitat

«Dones de Valor»

Projecte d’Intercooperació “FÀCILMENT”

Curs antirumors

Catàleg de formació

Curs d’igualtat de gènere

Curs de treball en xarxa

Curs d’apoderament