Curs de treball en xarxa

En un món cada vegada més interconnectat el treball en xarxa esdevé una necessitat per a moltes persones i col·lectius que es plantegen objectius que superen les seves possibilitats individuals. Amb aquest nord, el curs aborda de manera teòrica i pràctica qüestions com ara la complementarietat, la cooperació, el treball d’equip, la planificació estratègica, les habilitats socials i la comunicació orientada a objectius, entre d’altres.

El curs està dissenyat com a procés de creixement i cohesió per a persones que volen treballar des d’aquesta perspectiva o per membres d’organitzacions de diferents tipus que busquen donar un impuls a la seva activitat.