Transparència

 Memòria d’activitats 2022

Projectes

Municipis

Activitats

Participants

* Aquest càlcul recull totes les activitats realitzades durant l’any 2022.

Balanç social 2023

Com a mesura de transparència, publiquem anualment el nostre Balanç social a través de la Xarxa d’economia solidària de Catalunya. A continuació podeu consultar el darrer balanç publicat i aprovat.

Altres documents

  • Protocol d’actuació de l’Institut Diversitas per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones lgtbi+ a la pròpia cooperativa i en el marc de les seves accions.

  • Protocol d’actuació de l’Institut Diversitas per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere o de preferència sexual a la pròpia cooperativa i en el marc de les seves accions.