Política de privacitat

(Actualització: 25 de juliol de 2020)

A INSTITUT DIVERSITAS SCCL ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar les seves dades personals i utilitzar el nostre web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

INSTITUT DIVERSITAS SCCL assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament UE 2016/679-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

1 – RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

INSTITUT DIVERSITAS SCCL

CIF: F66828872

Direcció: Viladomat 174, 08015 Barcelona.

Correu electrònic: diversitas@institutdiversitas.org

2 – FINALITATS PRINCIPALS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), us informem que a INSTITUT DIVERSITAS SCCL tractem les dades que ens faciliteu per a les següents finalitats:

 1. Gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport, entre d’altres.
 2. Enviament de comunicacions comercials per informar-vos dels nostres productes,  serveis i activitats.
 3. Dissenyar nous serveis que puguin resultar del vostre interès.
3 – TIPOLOGIA DE DADES

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, tant la relativa a la seva identitat (com nom i cognoms, domicili, filiació, una fotografía o vídeo, etc. …) com la relativa a la seva existència i ocupacions (estudis, treball, malalties, etc.).

A l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL únicament recollim dades de caràcter personal i acceptades legítimament per la persona usuària sota consentiment explícit. En cap cas, recollirem dades sensibles sobre: opinions polítiques, afiliació sindical, conviccions religioses, conviccions filosòfiques, origen racial o ètnic, dades relatives a salut, vida sexual, dades genètiques, dades biomètriques i/o d’orientació sexual.

La persona usuaria serà l’única responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL.

Dades d’Entitats / Associacions / Fundacions / Cooperatives / Empreses / Sector públic

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès mutu.

Dades de persones subscriptores

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per informar a aquestes persones de les activitats, serveis i campanyes de la cooperativa.

Dades de contacte

Tractem les seves dades recollides mitjançant el formulari de contacte únicament per a la gestió de les seves consultes.

Dades d’assistents a cursos i altres activitats 

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, enviar informació sobre els serveis, cursos, activitats i esdeveniments d’interès.

Dades de candidates

Tractem aquestes dades amb la finalitat de seleccionar la seva sol·licitud i gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal portats a terme per la cooperativa.

Dades de ponents i col·laboradores

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els nostres serveis, activitats formatives i esdeveniments.

Dades de cookies

Podem utilitzar cookies quan la persona usuària navega per les diferents pàgines del nostre web amb la finalitat de reconèixer-la per poder oferir-li un millor servei i més personalitzat. No obstant això, l’usuaria podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu navegador. Aquesta informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a una persona concreta ni identificada.

Dades d’imatges i veu

Tractem aquestes dades obtingudes de persones mitjançant fotografies o gravacions en els cursos, esdeveniments, activitats i reunions celebrats per INSTITUT DIVERSITAS SCCL, i el consentiment serà sol·licitat en el moment de la inscripció o durant l’esdeveniment, per tal d’utilitzar-les en les nostres publicacions, en el web de l’organització, en xarxes socials, en la composició d’arxius gràfics o vídeos gràfics, en documents informatius com tríptics, elaborats per informar i donar a conèixer els nostres serveis i activitats mitjançant la seva publicació o difusió , tret que s’indiqui el contrari o la persona usuaria s’oposi o revoqui el seu consentiment.

4 – MÈTODES DE CAPTACIÓ DE DADES PERSONALS

Informació que vostè ens facilita

Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través del nostre web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció a la nostra newsletter, mitjançant el correu electrònic, en cursos, tallers i altres activitats presencials.

En el moment de recollida se li informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que recaptem de les seves visites a la nostra web

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de totes aquelles usuàries que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de manera activa o es trobi simplement navegant al nostre web. Aquesta informació es recull a través de galetes, per a més informació consulti la nostra Política de cookies.

5 – MESURES DE SEGURETAT

INSTITUT DIVERSITAS SCCL adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques per tal que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

Les mesures de seguretat implementades preveuen la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals en la transmissió, conservació o tractament i la comunicació o accessos no autoritzats a les dades.

A l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL garantim la seguretat mitjançant els següents criteris:

-Pseudoanonimització i xifrat:  es refereix a separar la informació original de tal manera que sense tornar-la a unir o associar no és possible identificar persones físiques, i a un sistema d’accés mitjançant fórmules matemàtiques (xifrat) únicament disponible pel responsable del fitxer i l’encarregat del tractament.

-Confidencialitat: es refereix a la protecció d’informació sensible d’accessos no autoritzats i que  aconseguim mitjançant els controls d’accés establerts pel responsable.

-Integritat: està relacionada amb l’exactitud i completesa de la informació, així com amb la seva validesa. Perquè ho entenguem millor consisteix a fer que la informació i les dades que manipula una organització siguin fiables i de confiança.

-Disponibilitat: busca que la informació estigui accessible quan sigui necessària pels processos o persones usuàries dels sistemes d’informació per la qual cosa la referenciem també a la protecció dels recursos, infraestructures que sustenten aquesta informació i que possibilitin la continuïtat de l’activitat en cas de fallada.

-Resiliència: és la capacitat de l’organització de suportar i recuperar-se davant desastres i pertorbacions, el que implica un aprenentatge continu de situacions crítiques que possibilitin una recuperació de les mateixes en condicions reforçades.

6 – TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de les persones usuàries seran tractades de forma activa, mentre no exerceixin el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini màxim de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

7 – LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades rau en:

L’execució d’un acord amb l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL en relació amb les següents finalitats:

 1. Gestió dels nostres serveis, incloent recordatoris, avisos tècnics, actualitzacions, alertes de seguretat, missatges de suport.
 2. Enviament de comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes, serveis i activitats.
 3. El consentiment de l’usuari en relació amb les finalitats indicades en els apartats a i b anteriors.

Segons la normativa, es considera un tractament lícit de dades quan es donen les següents condicions:

– Consentiment de la persona interessada per una o diverses finalitats.

– Necessari per l’execució d’un contracte o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

– Necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altres persones.

– Necessari pel compliment d’una obligació legal per part del responsable.

– Necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics.

– Necessari per a la satisfacció d’interessos legítims prevalents del responsable o de terceres persones a les quals es comuniquen les dades.

8 – PERSONES DESTINATÀRIES

Les seves dades personals mai seran comunicades a tercers. L’únic supòsit en que les seves dades podran ser cedides, serà en els casos que hi hagi una obligació legal amb les autoritats competents.

9 – DRETS DE LA PERSONA USUÀRIA
 • Dret d’Accés: Dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre la naturalesa, l’origen, la procedència o la finalitat dels tractaments que afecten a les seves dades.
 • Dret de Rectificació: Dret a modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l’“oblit”): Dret a sol·licitar la cancel·lació, eliminació o baixa de les seves dades personals en qualsevol moment.
 • Dret a l’Oposició: Dret a decidir que no es dugui a terme algun tractament específic de les seves dades.
 • Dret a la Portabilitat de les dades: Dret a sol·licitar la transmissió de les seves dades a altres Empreses, Institucions, Organitzacions o a vostè mateix.

També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Si vol fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a nosaltres mitjançant al correu electrònic indicat en l’apartat 1 o a través dels enllaços habilitats que trobarà en els correus electrònics i comunicacions de l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

10 – COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), sent norma especial d’aplicació, l’informem que les comunicacions electròniques:

– L’INSTITUT DIVERSITAS SCCL no enviarà comunicacions informatives, publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. 

– El que disposa l’apartat anterior no és aplicable quan hi hagi una relació contractual prèvia, sempre que l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte de la persona destinataria i les empreses per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

11 – DADES DE MENORS

Si la persona usuària és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus tutors legals abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. L’INSTITUT DIVERSITAS SCCL s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

12- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat pot canviar en el futur, per exemple, a causa de canvis normatius o canvis en les funcionalitats de l’INSTITUT DIVERSITAS SCCL. Si els canvis afecten als seus drets de privadesa, o bé a la forma en què tractem les seves dades personals, li comunicarem prèviament, perquè pugui conèixer com l’afecten i decidir si els vol acceptar o no.