Menu

Presentació

L’Institut Diversitas va néixer l’any 2009 amb la intenció de crear un paraigües conceptual que ens permetés abordar les diferents realitats socials amb les que estàvem treballant en aquell moment, sobretot en les àrees de diversitat cultural (immigració, convivència, rumors…) i de gènere (violència masclista, homofòbia, noves masculinitats…), deixant la porta oberta a altres diversitats. L’any 2014 vàrem adquirir personalitat jurídica pròpia i en l’actualitat som una cooperativa d’iniciativa social. Treballem al voltant de cinc eixos de diversitat que considerem prioritaris: cultural, gènere, funcional, generacional i religiosa.

Com a fonament de la nostra perspectiva entenem que la diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim de riquesa i a vegades, també de conflicte i discriminació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la, gestionar-la i sovint, treballar per eradicar les injustícies que en ella es basen, així com per afavorir la cohesió social.

Objectius

Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret característic i necessari de les societats actuals.

Difondre la riquesa de la diversitat humana en totes les seves manifestacions.

Generar eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.

Posar en evidència i contribuir a la superació de les desigualtats i discriminacions socials basades en la diversitat.

Contribuir a desfer els tòpics sobre els «altres» diferents, que sovint són el primer obstacle per a la cohesió social.

Eixos d’intervenció

Perspectiva interseccional

Planteja la necessitat d’analitzar de manera complexa i particular la situació de persones i grups que estan travessats per diversos sistemes d’opressió com el racisme, el classisme, el sexisme i el capacitisme, entre d’altres.

Diversitat cultural

Reconeix les múltiples formes de vida i significats compartits pels grups humans –sovint– en funció dels seus llocs d’origen.

Diversitat de gènere

Assumeix que existeixen múltiples maneres d’entendre i viure els gèneres, més enllà dels patrons socialment hegemònics en cada context social.

Diversitat funcional

Entén que totes les persones tenim capacitats que ens fan més o menys funcionals per determinades tasques. Així, tots i totes som “capacitats” o “discapacitats” segons “per a què”.

Diversitat generacional

Considera que la interacció entre persones de diferents edats o generacions és clau per construir societats madures, respectuoses i creatives.

Diversitat religiosa

Promou el respecte per la llibertat de culte, sobre la base del respecte i el coneixement mutu, així com en el diàleg intereligiós.

Com ho fem?

. Entenem la nostra feina com un procés constant d’observació, diàleg i reflexió amb un equip interdisciplinar.

. Apostem per fer de pont entre la teoria i la pràctica, els diferents actors socials, els entorns i diverses metodologies.

. Combinem diferents metodologies per transmetre de la millor manera els continguts i promoure les experiències necessàries per generar els canvis que ens proposem.

. La diversitat és present a tot arreu, per tant treballem en diferents entorns i intervenim a diferents nivells: individual, familiar, comunitari, local i social.

 Memòria d’activitats 2021

Projectes

Municipis

Activitats

Participants

* Aquest càlcul recull totes les activitats realitzades durant l’any 2021.

Balanç social 2020

Com a mesura de transparència, publiquem anualment el nostre Balanç social a través de la Xarxa d’economia solidària de Catalunya. A continuació podeu consultar el darrer balanç publicat i aprovat.