Menu

Recerca Aplicada

Diagnosi de gènere

Bones pràctiques de convivència

Estudi de l’aplicació de la Llei contra l’Homofòbia a Catalunya

Diagnòstic de la gestió de la Diversitat Funcional

Manual Antirumors

Guia per a l’aplicació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a les universitats catalanes