Recerca Aplicada

Revisió antiracista de materials pedagògics

Diagnosi de gènere

Bones pràctiques de convivència

Plans Locals LGTBI+

Estudi de l’aplicació de la Llei contra l’Homofòbia a Catalunya

Diagnòstic de la gestió de la Diversitat Funcional

ITND a Montornès del Vallès

 

Manual Antirumors

Guia per a l’aplicació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a les universitats catalanes