Revisió antiracista de materials pedagògics

Responent a un dels mandats de la mesura de govern antiracista promulgada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2022, la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament ens va encarregar un projecte pilot de revisió -amb perspectiva antiracista- de materials pedagògics de dos centres educatius de la ciutat (un de primària i un de secundària).

El procés ha inclòs  diferents tasques com la pròpia revisió dels materials, l’observació de la dinàmica a les aules, entrevistes amb el professorat responsable dels materials, així com sessions de treball amb els claustres dels dos centres.

En termes generals les conclusions de l’estudi posen en evidència el desconeixement per part del professorat de la perspectiva antiracista, així com la dificultat de sortir dels marcs eurocèntrics des dels quals s’aborden les assignatures. com a contrapart, el projecte també  ha permès identificar la bona predisposició del professorat per aprendre, informar-se i anar incorporant poc a poc alguns canvis en els materials pedagògics, per tal de traspassar continguts més contrastats i que reconeguin les perspectives i cosmovisions de les diferents cultures i orígens presents a la ciutat en general i als centres educatius, en particular.