Sensibilització

Tallers antirumors

CoMvivim a…

Xarxa de Convivència de Sant Boi de Llobregat

Ciutats Defensores dels DDHH

Projectes d’Aprenentatge Servei

Xarxa de Convivència de l’Alt Maresme

Clown social

Stop Islamofòbia

Catàleg de formació