Projectes d’Aprenentatge Servei

La metodologia de l’Aprenentatge Servei és una fórmula molt efectiva per treballar simultàniament els continguts específics i les competències transversals en la formació d’infants, adolescents i adults. Consisteix bàsicament en orientar l’aprenentatge a accions que responguin a necessitats socials reals del context immediat dels i les estudiants. Aquesta metodologia té una llarga tradició arreu del món (sobretot a Llatinoamèrica i Estats Units) i des fa uns anys, també a l’estat espanyol i a Catalunya.

A l’Institut Diversitas hem realitzat diversos projectes des d’aquesta perspectiva, el més recent, el projecte “Drets en Acció”, teatre i gènere, orientat a sensibilitzar i implicar un grup d’estudiants del Centre Escolar San Francisco (del barri de La Verneda, de Barcelona) en la lluita contra les violències masclistes.

El projecte va incloure tallers de sensibilització sobre el tema, tallers de creació col·lectiva amb tècniques del teatre de l’oprimit i tres representacions de l’obra que va sorgir com a resultat d’aquella creació, amb el títol “Lo Malo”, i que els i les alumnes participants van representar davant d’altres estudiants del seu propi centre i d’un altre centre del barri.

En aquest VIDEO podeu apreciar un resum del projecte.