ITND a Montornès del Vallès

Els darrers anys la Diputació de Barcelona ens ha contractat per acompanyar a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en la incorporació de la perspectiva de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació (ITND), en el seu propòsit de respondre activament al mandat de la Llei 19/2020 del Parlament de Catalunya.

L’any 2021 vàrem fer una formació al personal tècnic de l’Ajuntament en la que vam presentar els conceptes clau de la perspectiva vinculant-la estretament amb diferents conceptes com la interseccionalitat: els drets humans, la desigualtat estructural, les relacions de poder, els eixos de desigualtat, les accions positives i la  infradenúncia.

El curs 2022-2023  hem fet un pas més a través d’un procés de Recerca i Formació que ens  ha portat a analitzar de manera detallada les Àrees de Joventut, Esports, Cultura i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament posant l’èmfasi en els eixos de desigualtat d’origen, cultural i religiosa; de gènere i LGTBI+; i de diversitat funcional o discapacitat. El curs 2023-2024 continuarem avançant en aquest procés, afinant encara més la revisió autocrítica de l’Ajuntament, així com dissenyant indicadors que l’impulsin la modificació dels processos i a incorporar bones pràctiques d’inclusió de manera transversal.