Bones pràctiques de convivència

A partir de diversos grups de discussió sobre les iniciatives d’acolliment de les persones immigrades vam editar el material «El significat de l’acollida: Bones Pràctiques d’Inclusió Sociocultural», amb el propòsit de difondre bones experiències i servir com a exemple i inspiració per a les professionals que treballen en aquest àmbit.

Les pràctiques recollides es refereixen a cinc espais específics: espai local, espai administratiu, espai empresarial, tercer sector, espai individual (autoinclusió). El document inclou a més una relació de recursos útils i bibliografia recomanada sobre el tema.