Diagnòstic de la gestió de la Diversitat Funcional (Ripollet)

Amb el propòsit de millorar la gestió de la diversitat funcional a l’Ajuntament de Ripollet i sobretot de promoure la inserció laboral d’aquestes persones en el municipi, l’Ajuntament ens va demanar un estudi exhaustiu sobre el tema, que es va traduir en un diagnòstic i en unes pautes per a l’elaboració d’un futur pla d’acció. Per arribar aquests resultats van realitzar una anàlisi de diversos documents interns, entrevistes en profunditat i focus grups amb personal de l’ajuntament clau en el tema. A partir de la informació recollida vam identificar les principals mancances i vam proposar set línies estratègiques per continuar avançant en els àmbits de la selecció, la contractació i la formació del personal de l’ajuntament, així con la sensibilització ciutadana, l’accessibilitat i la comunicació.