Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat

El Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona està orientat a instal·lar en els centres educatius una perspectiva transversal en favor de la diversitat i en contra de les discriminacions de tota mena, amb èmfasi en les diversitats afectiva, sexual i de gènere, la diversitat d’origen i cultural i la diversitat funcional o discapacitat, totes tres, sota el paraigües de la perspectiva interseccional.

El programa es desenvolupa en tres cursos escolars, en cadascun dels quals el professorat dels centres participants ha de participar en una formació de 30 hores.

En el curs 2020-2021 estan participant en el programa un total de 27 centres educatius de Barcelona (19 d’educació primària, 7 d’educació secundària i 1 escola d’adults), arribant en total a més de 500 persones educadores i impartint un total de 540 hores de formació.