Curs d’apoderament

En els darrers anys l’enduriment de les condicions socials que han afectat al país ha obligat als Serveis Socials de les administracions locals a desenvolupar noves estratègies per fer front a la precarietat de moltes persones.

Una d’aquestes estratègies ha estat l’apoderament, per la qual cosa moltes professionals s’han format en aquesta perspectiva. Com a Institut Diversitas hem realitzat tres edicions d’aquest curs per a professionals de Serveis Socials de la província de Barcelona, en els quals hem abordat, entre d’altres, els següents temes: origen i fonaments del concepte (J. Rowland), arrels en la Pedagogia de l’Oprimit (P. Freire), poder (M. Foucault), resiliència (S. Vanistendael), autoconsciència (D. Goleman), etc. A partir d’aquests continguts en el curs promovem el disseny de projectes i programes concrets per apoderar col·lectius específics de les poblacions de les participants.