Curs gestió de la diversitat

Partint de la base que totes les persones som diverses el curs aporta les bases de la diversitat com a fet inherent a la humanitat, així com els principis per a una apropiada gestió der la mateixa, lluny de qualsevol dinàmica d’exclusió. De manera específica, el curs posa l’accent en 5 eixos de diversitat: cultural, de gènere, religiosa, generacional i funcional, a més de la perspectiva interseccional, com a eina d’anàlisi i intervenció per abordar situacions en que aquests eixos s’entrellacen. També ofereix exemples concrets d’accions que han tingut resultats exitosos en la gestió de la diversitat.

Aquesta acció formativa està orientada de manera prioritària a professionals dels àmbits socials que dissenyen i executen projectes, plans i programes de gestió de la diversitat en un sentit ampli.