Curs Antirumors

Què són els rumors i com funcionen, quin és el seu origen i les seves conseqüències, com es poden combatre i quines experiències d’èxit hi ha en la lluita per aturar-los. Aquests són només alguns dels continguts que oferim en aquest curs que està dissenyat per professionals que treballen amb persones o en el disseny de plans i programes de convivència ja sigui a nivell comunitari o escolar.

A través de breus exposicions teòriques i molts exercicis pràctics, les persones assistents poden endinsar-se en el tema i aprendre diverses eines per abordar-ho en les seves tasques quotidianes. Fins ara hem fet diverses edicions d’aquest curs, principalment per personal tècnic de serveis socials d’administracions locals i per professorat.