Assessorament Interseccionalitat Saó Prat

Amb el propòsit d’incorporar la perspectiva interseccional de manera transversal a l’entitat SaóPrat, hem dissenyat i estem implementant, un procés de formació i assessorament amb la participació de la major part del personal tècnic de tots els projectes de l’associació.

En la formació  hem treballat els elements fonamentals de la interseccionalitat, així com les diferents estratègies i dimensions d’aplicació.

En la fase d’assessorament estem treballant per àrees (infància i famílies, adolescència i joventut, persones adultes) amb la voluntat de revisar de manera detallada els diferents projectes i de construir criteris de revisió i indicadors que es puguin incorporar en les fases de diagnosi, disseny, implementació i avaluació dels programes i projectes impulsats per l’entitat.