Projecte «Vincles»

El projecte «Vincles» és una experiència real de convivència en la diversitat no només cultural, sinó també de gènere, religiosa, generacional i funcional entre altres, orientada a desmuntar els estereotips i prejudicis i a promoure la convivència. «Vincles» consisteix en un cicle de 5 sessions en les que –a través de diferents tècniques i exercicis- es promou el coneixement mutu de les persones participants, així com la seva col·laboració.

Els objectius del projecte són:

– Promoure la convivència positiva i la cohesió entre persones diverses per raó d’origen, edat, sexe, gènere, creences religioses i/o capacitats, entre d’altres.

– Posar en evidència la riquesa que aporta la diversitat a la nostra societat.

– Oferir una experiència de contacte directe a persones diverses que d’una altra manera no coincidirien.

Actualment el projecte s’està duent a 7 municipis de Catalunya. Si vols saber més sobre Vincles, visita la pàgina web del projecte: www.vinclesperladiversitat.org