Suport en la revisió i redisseny d’un itinerari de sensibilització per a infants i joves

Revisar críticament i redissenyar l’itinerari de sensibilització per als infants i joves en els àmbits de la igualtat de gènere, de la diversitat cultural i de la mediació, és l’objectiu principal de l’assessorament que estem desenvolupant per encàrrec de l’Area d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb el suport del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.

El procés d’assessorament inclou diferents fases entre les quals la part més important està orientada a l’anàlisi detallada de es 17 activitats que conformen l’itinerari actual amb els diversos agents implicats en aquesta tasca: personal tècnic de l’ajuntament, entitats responsables dels tallers i persones dinamitzadores. Altres fases del procés inclouen també el disseny la metodologia d’avaluació dels tallers i l’estratègia de difusió de l’itinerari de cara als centres educatius del municipi.