Informe diversitat i convivència (Pineda de Mar)

Donada la manca de cohesió entre les persones autòctones i immigrades que viuen al municipi cal dissenyar un pla de convivència orientat específicament en aquesta direcció. Aquesta és una de les recomanacions que van sorgir del diagnòstic de convivència que vam elaborar per encàrrec de l’Àrea d’Immigració de l’Ajuntament de Pineda de Mar, per l’elaboració del qual vàrem realitzar diverses fases de recollida d’informació, anàlisi i proposta amb diversos actors locals.

L’estudi ha servit com a justificació per al desenvolupament de diverses accions liderades des de l’ajuntament, com ara la Xarxa de Joves per la Convivència de l’Alt Maresme.