Diagnòstic d’Interculturalitat (Ajuntament de Súria)

“Com estem abordant la diversitat cultural al municipi?, quins resultats estem obtenint?, quins aspectes podríem modificar per afavorir la cohesió social entre els habitants del poble?”. Aquestes són algunes de les preguntes que vam abordar en el «Diagnòstic d’Interculturalitat» que vam elaborar per encàrrec de l’Ajuntament de Súria, en la Comarca del Bages.

Per tal de contestar-les vam indagar en les metodologies i resultats de totes les accions realitzades per l’ajuntament en els darrers 10 anys, a més d’una sèrie de sessions de formació i debat amb personal tècnic i polític de totes les àrees de l’ajuntament. Com a resultat d’aquest procés, l’Ajuntament ha introduït alguns canvis en la seva gestió, així com impulsat nous projectes, com ara «CoMvivim a Súria», adreçat als adolescents i joves del poble.