Assessoraments online

Dissenyem, executem o avaluem accions, projectes, programes o plans relacionats amb la diversitat en diversos contextos territorials o institucionals.

Diversitat cultural i d’origen

Realitzem informes i assessoraments sobre diversitat i convivència, diagnòstics sobre interculturalitat, acompanyament i disseny d’itineraris de sensibilització, entre d’altres.

Diversitat

afectiva, sexual i de gènere

Elaborem Plans locals i d’acció LGTBI+, diagnòstics de gènere a entitats i acompanyaments i anàlisi de projectes amb perspectiva de gènere.

Interseccionalitat

Assessorem i acompanyem a administracions i entitats en la incorporació de la perspectiva interseccional en les seves polítiques, programes, projectes i accions.