Les primeres relacions afectives son claus en el procés de desenvolupament i maduració d’una persona. A les persones adoptades, de forma majoritària,  els hi ha mancat la seguretat i l’estabilitat que suposen aquests vincles. Moltes vegades, en els primers anys de la seva vida han viscut en centres o han anat canviant sovint de cuidadors, poden haver viscut amb adults negligents, amb desatenció de les seves necessitats bàsiques i afectives, etc. La suma de totes aquestes situacions que poden ser moltes i diverses, poden generar una dificultat per establir vincles forts i segurs,  i això, pot generar situacions, sovint difícils d’entendre i identificar per a les famílies adoptives.

En el següent vídeo, en Silam ens parla de la importància del vincle i de com aquest pot generar-se de forma segura o insegura, depenent de la història de cadascú. També reflexiona sobre la complexitat d’establir un bon vincle amb les famílies adoptives i dona algunes pistes a partir de la pròpia experiència. Comunicació, assertivitat, transparència i normalització de l’adopció, són alguns dels consells i explica algunes actituds que sovint els genera la por a sentir-se abandonats, que els porta a provocar situacions límit. Finalment,  destaca la importància de normalitzar la diversitat familiar en entorns com el de l’escola. 

Esperem que aquesta aportació us pugui oferir llum a situacions que moltes famílies adoptives vivim o hem viscut.

Vídeo