Menu

L’adopció és una mesura de protecció a la infància que dona una segona oportunitat per viure el dret, que tenen tots els infants, a tenir una família que els cuidi i els estimi per sempre. No és una maternitat o paternitat de segona classe, és un acte d’amor incondicional com la maternitat o la paternitat biològica, que necessita de molta comprensió, acceptació, paciència i de l’aprenentatge d’anar posant nom a moltes emocions compartides.

Des de l’Institut Diversitas fa més de 5 anys que famílies adoptives compartim vivències, experiències, èxits, fracassos i sentiments amb joves adoptats i professionals de l’educació i la psicologia i hem anat prenent consciència que cal donar a conèixer molta informació sobre l’adopció a nivell social, i molt especialment als centres educatius, per desmuntar molts estereotips i prejudicis que sovint l’estigmatitzen.

Per això a partir de tot el que hem treballat en aquests anys i a través, també, d’unes breus enquestes realitzades a famílies, professorat i joves adoptats, hem decidit crear i difondre aquest material de sensibilització, elaborat tenint en compte el diàleg generat entre famílies, persones adoptades i professorat.

I tu, com et vols relacionar amb l’adopció?

Amb el suport de