Una de les situacions més complexes a les que s’enfronten durant l’adolescència les persones adoptades és la de trobar respostes al per què de la seva adopció. A les circumstàncies que han succeït per entendre aquesta decisió per part de la família biològica o en el seu defecte, dels responsables de la seva cura. Però també es pot donar el cas de persones que només volen mirar endavant i no se senten preparades o no tenen la necessitat de mirar enrere i iniciar un procés fins arribar als seus orígens.

El tema de la cerca d’orígens, és un dels recurrents als nostres espais de reflexió amb les famílies adoptives i les persones adoptades. Una qüestió envoltada de dubtes en un moment especialment delicat com l’adolescència. Amb el següent vídeo, la Chandra aborda aquest tema explicant el que representa per a les persones adoptades, la cerca d’orígens. Ens explica les principals dificultats per dur-la a terme i fa algunes suggerències per a les persones adoptades que s’ho estiguin plantegen i també per a les famílies adoptives, en el seu paper d’acompanyants del procés.

Esperem que el vídeo us ajudi a desvetllar dubtes i a mirar aquest procés, posant-nos en el lloc de les persones adoptades.

Vídeo