Menu

Adopció i Educació

Sovint, un canvi de mirada es pot produir a través de petits i senzills gestos que van lligats als processos d’aprenentatge i al desenvolupament personal, que no sempre s’identifiquen com a necessaris, però ho són. A partir de les suggerències realitzades per famílies, persones adoptades i professorat, hem elaborat aquest recull de bones pràctiques educatives per tal de promoure la creació d’entorns de col·laboració i de treball en xarxa entre els agents implicats, amb l’objectiu de millorar l’experiència de l’alumnat adoptat.

Tutoria entre iguals entre l’alumnat adoptat

Joves adoptats dels cursos més grans del centre tutoritzen a alumnat adoptat de cursos inferiors. Així es creen espais de confiança i seguretat en els quals poder parlar d’experiències comunes.

Mentoria entre famílies del centre 

Promoure que famílies adoptives que ja hagin superat l’edat escolar i tinguin els fills o filles més grans comparteixin espais de diàleg amb famílies amb fills i filles adoptades en edat escolar.

Promoure un diàleg constructiu entre família i escola 

Per tractar de la forma més objectiva possible els comportaments disruptius que poden tenir alguns alumnes adoptats a l’aula. Sense jutjar ni a les famílies ni al professorat i sempre escoltant i interpretant el que intenten donar a entendre els infants o adolescents.

Treballar a l’aula el color de la pell de forma inclusiva 

Perquè hi ha diferents colors de pell (parlar de la melanina) i utilitzar diferents tons per a pintar els colors de pell des de ben petits. Hi ha marques al mercat que en tenen:

Ubuntuland

Fila

Staedtler

Famílies diverses

Mostrar sempre diferents models i utilitzar materials com ara contes, històries, dibuixos, etc., on es vegi la diversitat de famílies existents. Vigilar quan es treballen segons quines activitats (autobiografia, l’arbre genealògic…). Donar opcions per a tot tipus de famílies. Treballar des de la diversitat pot ser una bona ocasió per naturalitzar l’adopció i entendre aquesta qualitat com a riquesa.

Escola segura

Identificar les situacions de discriminació entre iguals que sovint es poden generar pel fet de ser persones d’orígens culturals diversos, adoptades o simplement diferents a la majoria i actuar amb la contundència necessària.

Formació del professorat

Facilitar i promoure la participació del professorat en sessions de formació i assessorament.

Espais d’escolta activa entre centre educatiu i família

Entendre i compartir el pes de la part emocional de l’adopció i les etapes per les que es va passant, és necessari per a una bona entesa entre aquests dos agents educatius. Tenir present que la història prèvia a la incorporació a la nova família és un tema que freqüentment pesa molt en l’evolució dels alumnes adoptats. Sovint és una història incerta de la que es té poca informació, però comprendre i tenir-la present n’és un aspecte clau.

Generar confiança a les famílies en la mesura de les possibilitats reals del professorat, ha de ser també un objectiu d’aquest espai d’escolta activa.

Generar espais on es pugui escoltar la veu de l’alumne adoptat 

Tant de forma individual amb el tutor, com conjuntament amb la família.  Cada procés és diferent i cal tenir molt present la manera en la que cadascú viu la seva adopció, respectant en tot moment els temps i espai dels alumnes adoptats.

I com poden ajudar les famílies als centres educatius?

 

Coordinació famílies i centres educatius

Treballar la confiança en el professorat de manera que es pugui dialogar sobre les necessitats específiques i alhora oferir possibles recursos formatius o informatius.

 Evitar la sobreprotecció dels fills i filles adoptats és molt recomanable per aconseguir que vagin assolint l’autonomia pròpia de l’edat i amb una bona autoestima.